Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR)

Bevezetés oka:

Magyarország a Nemzeti Energia- és Klímatervben célul tűzte ki, hogy végsőenergia-felhasználása 2030-ban ne haladja meg a 2005-ös 785 PJ értéket.
Ennek eléréséhez szükséges:
2021-2030 között évi 0,8%-os energiamegtakarítás és évi 7 PJ új megtakarítás szükséges.

 

EKR lényege:

A kötelezetteknek, olyan programokat kell bevezetniük és olyan intézkedéseket kell végrehajtaniuk, amelyek a végfelhasználó oldalán igazolt energiamegtakarítást eredményeznek. A kötelezettségi rendszer kedvezményezettjei a hazai vállalati és lakossági végfogyasztók lesznek, úgy, hogy a lakossági energia árak stabilitása továbbra is fennmarad.

 

EKR elhelyezkedése az Energiahatékonysági jogszabályok körében:

1. ábra: Energiahatékonysági jogszabályok és lehetősége köre
1. ábra: Energiahatékonysági jogszabályok és lehetősége köre

EKR kötelezettek

  • Villamosenergia-kereskedők
  • Villamosenergia egyetemes szolgáltatók
  • Földgázkereskedők
  • Földgáz egyetemes szolgáltatók
    Közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítők

 

Kötelezettség mértéke

A kötelezett az előző évekhez viszonyítva a végső felhasználók részére Magyarországon értékesített, kötelezettség alá vont energiamennyiség 0,05-0,35%-ának megfelelő éves energiamegtakarítást köteles elérni.
Minden évre meg van határozva a százalék, és hogy mely korábbi éveket kell figyelembe venni.

2. ábra: Kötelezettség mértéke.

Tárgyévben esedékes kötelezettség mértékének megállapítása

A kötelezett fél a Hivatal számára megküldi az energiamegtakarítási kötelezettsége megállapításához szükséges adatokat (17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet). Majd a Hivatal határozza meg a megtakarítás mértékét.

 

Energiahatékonyság-javító intézkedésből származó energiamegtakarítás megállapítása

Az energiamegtakarítás megállapítása történhet energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet által kiállított energetikai audit alapján (122/2015. (V. 26.) kormányrendelet)

 

Energiamegtakarítás hitelesítése

A hitelesítésre jogosult energetikai auditáló szervezet végzi. Enélkül nem jelenthető le a Hivatal felé.
A hitelesítést ellátó energetikai auditáló szervezet felel, hogy a kötelezett fél az energiamegtakarítás megállapítása során megfelelően vette-e figyelembe az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet szerinti átváltási tényezőket, számítási módszereket és elveket, és hitelesítésével igazolja a beruházást vagy az intézkedést megvalósító személy addicionálisnak minősülő hozzájárulását, valamint az energiamegtakarítás mértékét a tárgyévre és az azt követő évekre egyaránt.

 

Kötelezettség teljesítése

A kötelezett fél az energiamegtakarítási kötelezettségét akár saját tevékenységi körében, akár tevékenységi körén kívül eső más szektorban végrehajtott energiahatékonysági beruházással vagy energiahatékonyság-javító intézkedéssel, valamint más kötelezett felek, kötelezett félnek nem minősülő energiahatékonysági szolgáltatók vagy egyéb harmadik személyek által megvalósított hitelesített energiamegtakarítással is teljesítheti (Kedvezményezett).

 

Kedvezményezett

A kedvezményezett lehet maga a kötelezett vagy az ő cégcsoportjának tagja, ügyfele, tőle független vállalat vagy a lakosság. A Kedvezményezett a Kötelezett és egyéb külső támogatók segítségével végrehajtja a projektet és eléri a megtakarítást. Az Auditor igazolja a projekt végrehajtását követő megtakarítás mértékét.

 

Az EKR projekt menete

3. ábra: Egy projekt lehetséges útja
3. ábra: Egy projekt lehetséges útja

Energiahatékonyság-javító intézkedések ellenőrzése

Ha a Hivatal az ellenőrzés során megállapítja, hogy a bejelentett energiamegtakarítás, vagy annak egy része nem megfelelően került megállapításra, azt érvényteleníti, és a hitelesítő szervezetre az érvénytelenítéssel érintett 1 GJ energiamegtakarításonként 10 000 Ft mértékű bírságot szab ki.
Ha a Hivatal a hitelesítő szervezettel szemben két éven belül két alkalommal bírságot szab ki, a Hivatal a bírság kiszabása mellett egyidejűleg öt évre megtiltja az energetikai auditáló szervezet számára a hitelesítés végzését.

 

Energiahatékonysági járulék

A kötelezett fél az energiamegtakarítási kötelezettség teljesítése helyett – részben vagy egészben – energiahatékonysági járulék megfizetését választhatja.

 

Kötelezettség teljesítésének ellenőrzése

A Hivatal ellenőrzi az energiamegtakarítási és a járulékfizetési kötelezettség teljesítését. A kötelezettség nemteljesítése esetén a Hivatal minden nem teljesített 1 GJ/év energiamegtakarítás után 70 000 forint bírságot szab ki.

Cégünkről

A WINERGY Kft független energetikai szakértő tanácsadó szolgáltató vállalkozás. Fő célunk, hogy értéknövelő és magas színvonalú, életciklusra vetített fenntartható energiahatékonyság szolgáltatásával segítsük partnereink versenyképességét.

Pénzt és energiát takarítunk meg ügyfeleinknek és partnereinknek.

Vállalatunk missziója, hogy ügyfeleink részére teljes életciklusra vetített értéknövelő mérnöki szolgáltatást nyújtson az egyre komplexebbé váló energetikai projekt előkészítési, megvalósítási és projekt menedzsment piacon.

Cégünk tevékenysége Magyarország egész területét lefedi. Ügyfélkörünk mikro-, kis-, közép-, nagyvállalkozásokból, központi költségvetési szervekből, egyházi jogi személyekből és önkormányzatokból és magánszemélyekből áll.

Több száz sikeres megvalósult referenciával rendelkezünk a fenntartható energetikai, építészeti, épületenergetikai, megújuló energetikai területéről.

Több milliárd forintot takarítottunk meg ügyfeleinknek, mely több, mint 100 GWh energiamegtakarítással jár együtt.

A WINERGY SZÁMOKBAN

óta segítjük partnereink versenyképességét

partnerrel és ügyféllel rendelkezünk

millió Forintot takarítottunk meg eddig energiaköltségből

NÉHÁNY KIEMELT MEGVALÓSULT REFERENCIA

AMIÉRT JÓ MINKET VÁLASZTANI SZAKMAILAG

Szakértőink akadémiai és egyetemi háttérrel rendelkező energetikai szakemberek. Többek között energiahatékonysági témában írt tudományos fokozat birtokosai. Egyetemi oktatók. Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjai, tervező és kutató szakértők.

Magasan képzett tervező szakértőink rendelkeznek a szükséges Magyar Építész Kamarai [MÉK] jogosultságokkal és regisztrációkkal.

Magasan képzett tervező szakértőink rendelkeznek a szükséges Magyar Mérnöki Kamarai [MMK] jogosultságokkal és regisztrációkkal.

AMIÉRT JÓ MINKET VÁLASZTANI – ENERGETIKAILAG

Magasan képzett tervező szakértőink rendelkeznek a szükséges Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal jogosultságokkal és regisztrációkkal.

Cégünk regisztráltan a Magyar Szabványügyi Testület tagja, hogy Partnereink és mi teljes rálátással legyünk a szabványtestületi változásokra.

Szakértőink ISO 50001 energiairányítási rendszer vezető tanácsadók és auditorok. Emellett rendelkeznek 14001, 9001 és 45001 szabvány szerinti vezető auditori kompetenciákkal és tapasztalatokkal.

AMIÉRT JÓ MINKET VÁLASZTANI – DÍJAINK

Az Atlantai székhelyű Association of Energy Engineers 2017-ben Az Év Fiatal Energetikusa címet jutalmazta szakértőnknek.

Tervező szakértőink az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében energiahatékonysági témában kiemelt támogatott kutatók.

Tervező szakértőnk a Virtuális Erőmű Program Energiahatékonysági Kiválósági Program keretében, a Nemzetgazdasági Minisztérium Dísztermében 2017-ben vehette át “Az év fiatal energetikai szakértőjeelismerést.

AMIÉRT JÓ MINKET VÁLASZTANI – TRANSZPARENCIA

nav

Cégünk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a köztartozásmentes adatbázisában nyilvántartott köztartozásmentes adózó.

Cégünk 100 millió Ft értékű auditori/tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik.

nav

Cégünk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megbízható adózói nyilvántartásában szerepel.

Nemzetbiztonsági átvilágítással rendelkezünk.
Cégünk szerepel az Alkotmányvédelmi Hivatal irányadó jegyzék nyilvántartásában.

NÉHÁNY KIEMELT ENERGIAHATÉKONYSÁGI REFERENCIA

ORSZÁGOS STRATÉGIA SZAKÉRTÉSEK

Országos stratégiai tanulmányok minisztériumi megbízásra Felülvizsgálat – Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve 2010-2020, (2013), Stratégiai tanulmány, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, [Megbízott: Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont]

Szakértő: Winergy Mérnökiroda, Talamon Attila

Országos stratégiai tanulmányok minisztériumi megbízásra. A megújuló energiaforrásokat alkalmazó közel nulla energiafogyasztású épületek követelményrendszere Magyarországon, [Megbízott: Debreceni Egyetem] Stratégiai tanulmány, Belügyminisztérium, (2012)

Szakértő: Dr. Talamon Attila

Országos stratégiai tanulmányok minisztériumi megbízásra.

Magyarországi épületállomány éghajlatváltozási sérülékenység-vizsgálatát települési szinten lehetővé tevő módszertan, [Megbízott: Lechner Nonprofit Kft., (2018)]

Szakértő: Dr. Talamon Attila

A Winergy Mérnökiroda elérhetőségei
Iroda: 1034 Budapest, Bécsi út 100.
Székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 217. VII. em. 41.
+36 30/981-6267
info@winergy.hu
Küldjön nekünk üzenetet!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Tárgy

Üzenet

A WINERGY Kft független energetikai szakértő tanácsadó szolgáltató vállalkozás. Fő célunk, hogy értéknövelő és magas színvonalú, életciklusra vetített fenntartható energiahatékonyság szolgáltatásával segítsük partnereink versenyképességét.


Winergy Mérnökiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Iroda: 1034, Budapest, Bécsi út 100. Winergy
Székhely: 1032 Budapest Bécsi út 217.7.41
Telefon: +36 30 981 6267

E-mail: info@winergy.hu


www.winergy.hu