TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNY ENERGIAHATÉKONYSÁGRA

ENERGETIKAI AUDIT SZOLGÁLTATÁS

Energetikai auditálásra a nagyvállalatok kötelesek. Nagyvállalat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro, kis- és középvállalkozásnak (KKV) nem minősülő vállalkozás. A nagyvállalati minőség megállapítása során figyelembe kell venni a partner- vagy kapcsolódó vállalkozásokat ugyanezen törvény 5. § (5) – (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Az energetikai auditálásra vonatkozó jogszabályok

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény,

az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet,

az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves jelentésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 26/2015. (V.26.) NFM rendelet.

A hatályos jogszabály szerint a kötelezett szervezet a Hivatal honlapján erre a célra kialakított felületen a regisztrációt első alkalommal 2017. június 30-áig köteles volt teljesíteni.

Amennyiben a kötelezett szervezet nem rendelkezik sem energetikai audittal, sem ISO 50001 energiagazdálkodási rendszerrel, úgy a Hivatal a törvény alapján felszólítja az érintettet az energetikai auditálás 90 napon belül történő elvégeztetésére. A Hivatal a teljesítés elmaradása miatt nem szab ki bírságot 2017. június 30-ig.

Az energetikai audit egy olyan komplex vizsgálat, amely az épületek, folyamatok, és logisztikai rendszerek veszteségeit tárja fel és ad megoldást a rendszerek energiafogyasztásának csökkentésére.

Az energetikai auditnak a vizsgált rendszer energiafogyasztásával, a terhelési profilokkal kapcsolatos naprakész, mért és visszakövethető műveleti adatokra kell épülnie, valamint ki kell terjednie az épületek vagy épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatára, beleértve a szállítást is. Az auditnak tehát teljes körűen kell foglalkoznia a tulajdonolt, vagy a technológiai tevékenység végzéséhez használt épületekkel, a tevékenység technológiai folyamataival és a szállítás, közlekedés lehetőségeivel. Épület karbantartási, fenntartási jellegű szolgáltatói tevékenység végzése esetében az energetikai audit teljessége a szolgáltatás folyamatának és a kapcsolódó szállítási folyamatok vizsgálatát jelenti, tekintve, hogy a karbantartott épület a szolgáltatásnak csak a tárgya.

A „TAO” ENERGETIKAI AUDIT FOLYAMATAI

I. Előkészítés:

A vállalat tevékenységének, szolgáltatásainak, működésének megismerése. Adatbekérők kitöltésével információk begyűjtése.

A rendelkezésre álló dokumentumok bekérése:

Létesítmények tervdokumentációi, műszaki leírása,

Gépészeti, elektromos tervrajzok,

Energiaszerződések és fogyasztási adatok (víz, gáz, villamos energia, stb.),

A jelentősebb energiafogyasztó berendezések műszaki adatai, üzemidejük,

Információk korábbi felújításokról, energetikai beruházásokról

II. Helyszínbejárás

Amennyiben az adatszolgáltatás hiányos, vagy nem megfelelő, úgy sor kerülhet egy részletes helyszíni bejárásra és adatfelvételre.

III. Adatfeldolgozás, kiértékelés

A rendelkezésre álló dokumentumok és a helyszínbejárás alapján műszaki állapot felmérés. Javaslattétel az energiafogyasztó rendszerek energiahatékonyságának növelésére, energiatakarékos technológiai változtatásokra, megoldások alkalmazására – például megújuló energiafelhasználás lehetőségének vizsgálata. Az újonnan alkalmazandó berendezések, illetve technológiák egyszerűsített megtérülési idejének számítása. A javaslatok és a várható eredmények összegzése. A szervezet fogyasztói szokásainak megváltoztatására irányuló célok lefektetése, oktatások.

IV. Eredmények

A vizsgálat alapján bemutatásra kerül a vizsgált telephely, illetve a létesítmények aktuális állapota, javaslatok a gazdaságosabb működésre és/vagy működtetésére.

Az újszerű megoldások mellett egyéb javaslatokkal is szolgálnak a hagyományos rendszerek kisebb beruházást érintő, vagy akár beruházás nélkül is elérhető energiafelhasználás, illetve energiaköltségek csökkentése érdekében.

Az TAO energetikai audit előnyei:

Az ajánlatkérő teljes képet kap az energiafelhasználásáról,

A javaslatok megvalósításával az energiahatékonyság nőhet, az energiafelhasználás és ezen keresztül az energiára fordított összeg csökkenhet,

Megfelel az energiahatékonysági törvényben foglaltaknak.

TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNY ENERGIAHATÉKONYSÁGOT SZOLGÁLÓ BERUHÁZÁSOKHOZ

Az energetikai auditáló szervezet a beruházást megelőző és a beruházást követő energetikai auditálás alapján igazolást állít ki az adózó számára.

1. A beruházást megelőző energetikai audit készítése:

– Az energetikai auditáló szervezet a beruházás megkezdésének napját megelőzően – mért adatok felhasználásával, szükség esetén a mért adatokon alapuló számítás vagy becslés útján – felméri a tervezett beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokat, és becslést készít a tervezett beruházással elérhető energiamegtakarítás mértékéről.

– Az előzetes felmérés eredményeiről írásban tájékoztatja az adózót.

– A tájékoztatás tartalmazza a beruházással elérhető energiamegtakarítás megállapításának módszertanát.

– Az elkészült audittal kapcsolatban a következő adatokat szükséges megadni a Hivatal számára:

a) az épület, tevékenység és szállítás területeire vonatkozóan (a továbbiakban: részterületek) az auditált műszaki rendszer éves energiafelhasználásának mennyisége energiahordozónként a mért mértékegységekben és a teljes energiafelhasználás MWh/év mértékegységben is megadva,

b) részterületenként az auditált műszaki rendszer működésével összefüggésben felmerült teljes éves üvegházhatású gázkibocsátás az előző naptári évről CO2 kilotonna /év mértékegységben megadva,

c) részterületenként az auditált műszaki rendszer működésével összefüggésben felmerült teljes éves energiafelhasználás költsége az előző naptári évről ezer Ft/év mértékegységben megadva;

CÉGÜNKRŐL

A WINERGY Kft független energetikai szakértő tanácsadó szolgáltató vállalkozás. Fő célunk, hogy értéknövelő és magas színvonalú, életciklusra vetített fenntartható energiahatékonyság szolgáltatásával segítsük partnereink versenyképességét.

Pénzt és energiát takarítunk meg ügyfeleinknek és partnereinknek.

Vállalatunk missziója, hogy ügyfeleink részére teljes életciklusra vetített értéknövelő mérnöki szolgáltatást nyújtson az egyre komplexebbé váló energetikai projekt előkészítési, megvalósítási és projekt menedzsment piacon.

Cégünk tevékenysége Magyarország egész területét lefedi. Ügyfélkörünk mikro-, kis-, közép-, nagyvállalkozásokból, központi költségvetési szervekből, egyházi jogi személyekből és önkormányzatokból és magánszemélyekből áll.

Több száz sikeres megvalósult referenciával rendelkezünk a fenntartható energetikai, építészeti, épületenergetikai, megújuló energetikai területéről.

Több milliárd forintot takarítottunk meg ügyfeleinknek, mely több, mint 100 GWh energiamegtakarítással jár együtt.

A WINERGY SZÁMOKBAN

óta segítjük partnereink versenyképességét

partnerrel és ügyféllel rendelkezünk

millió Forintot takarítottunk meg eddig energiaköltségből

NÉHÁNY KIEMELT MEGVALÓSULT REFERENCIA

AMIÉRT JÓ MINKET VÁLASZTANI SZAKMAILAG

Szakértőink akadémiai és egyetemi háttérrel rendelkező energetikai szakemberek. Többek között energiahatékonysági témában írt tudományos fokozat birtokosai. Egyetemi oktatók. Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjai, tervező és kutató szakértők.

Magasan képzett tervező szakértőink rendelkeznek a szükséges Magyar Építész Kamarai [MÉK] jogosultságokkal és regisztrációkkal.

Magasan képzett tervező szakértőink rendelkeznek a szükséges Magyar Mérnöki Kamarai [MMK] jogosultságokkal és regisztrációkkal.

AMIÉRT JÓ MINKET VÁLASZTANI – ENERGETIKAILAG

Magasan képzett tervező szakértőink rendelkeznek a szükséges Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal jogosultságokkal és regisztrációkkal.

Cégünk regisztráltan a Magyar Szabványügyi Testület tagja, hogy Partnereink és mi teljes rálátással legyünk a szabványtestületi változásokra.

Szakértőink ISO 50001 energiairányítási rendszer vezető tanácsadók és auditorok. Emellett rendelkeznek 14001, 9001 és 45001 szabvány szerinti vezető auditori kompetenciákkal és tapasztalatokkal.

AMIÉRT JÓ MINKET VÁLASZTANI – DÍJAINK

Az Atlantai székhelyű Association of Energy Engineers 2017-ben Az Év Fiatal Energetikusa címet jutalmazta szakértőnknek.

Tervező szakértőink az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében energiahatékonysági témában kiemelt támogatott kutatók.

Tervező szakértőnk a Virtuális Erőmű Program Energiahatékonysági Kiválósági Program keretében, a Nemzetgazdasági Minisztérium Dísztermében 2017-ben vehette át “Az év fiatal energetikai szakértőjeelismerést.

AMIÉRT JÓ MINKET VÁLASZTANI – TRANSZPARENCIA

nav

Cégünk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a köztartozásmentes adatbázisában nyilvántartott köztartozásmentes adózó.

Cégünk 100 millió Ft értékű auditori/tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik.

nav

Cégünk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megbízható adózói nyilvántartásában szerepel.

Nemzetbiztonsági átvilágítással rendelkezünk.
Cégünk szerepel az Alkotmányvédelmi Hivatal irányadó jegyzék nyilvántartásában.

NÉHÁNY KIEMELT ENERGIAHATÉKONYSÁGI REFERENCIA

ORSZÁGOS STRATÉGIA SZAKÉRTÉSEK

Országos stratégiai tanulmányok minisztériumi megbízásra Felülvizsgálat – Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve 2010-2020, (2013), Stratégiai tanulmány, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, [Megbízott: Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont]

Szakértő: Winergy Mérnökiroda, Talamon Attila

Országos stratégiai tanulmányok minisztériumi megbízásra. A megújuló energiaforrásokat alkalmazó közel nulla energiafogyasztású épületek követelményrendszere Magyarországon, [Megbízott: Debreceni Egyetem] Stratégiai tanulmány, Belügyminisztérium, (2012)

Szakértő: Dr. Talamon Attila

Országos stratégiai tanulmányok minisztériumi megbízásra.

Magyarországi épületállomány éghajlatváltozási sérülékenység-vizsgálatát települési szinten lehetővé tevő módszertan, [Megbízott: Lechner Nonprofit Kft., (2018)]

Szakértő: Dr. Talamon Attila

Elérhetőségeink

A Winergy Mérnökiroda elérhetőségei
Iroda: 1034 Budapest, Bécsi út 100.
Székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 217. VII. em. 41.
+36 30/981-6267
info@winergy.hu
Küldjön nekünk üzenetet!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Tárgy

Üzenet

A WINERGY Kft független energetikai szakértő tanácsadó szolgáltató vállalkozás. Fő célunk, hogy értéknövelő és magas színvonalú, életciklusra vetített fenntartható energiahatékonyság szolgáltatásával segítsük partnereink versenyképességét.


Winergy Mérnökiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Iroda: 1034, Budapest, Bécsi út 100. Winergy
Székhely: 1032 Budapest Bécsi út 217.7.41
Telefon: +36 30 981 6267

E-mail: info@winergy.hu


www.winergy.hu